zondag 25 september 2016

De MensKen dan uzelve, en neem niet God de maat
Bestudeer het mensdom, wie ze is en waar ze staat
Geplaatst op deze aarde; een tussengebied
waar met duistere wijsheid hij naar grootsheid ziet
de Mens, met teveel kennis voor treurigheid
en te weinig kracht voor een moedige strijd
Verlamd, waar hij dromen en daden vreest
van goddelijke verbeelding of het lage beest
Vol twijfel zijn geest of lichaam te verkiezen
geboren om te sterven en zijn verstand te verliezen
Gelijk in onwetendheid, vraagt hij zich af
of hij te weinig of juist teveel heeft gedacht
Wanorde, door verstand en hartstocht bewerkt,
maar steeds door zichzelf, verzwakt of versterkt
Gemaakt om te stijgen en zijn werelden te kiezen
om dan weer te vallen, en alles te verliezen
Is hij rechter over Waarheid, in zijn eindeloze waan
De glorie, de grap en raadsel van het bestaan

(vrij vertaald naar Alexander Pope - Essay on Man)

zaterdag 20 augustus 2016

Mijn lief

Het leven dat ons werd toebedeeld
was geen vakantiereisje
of een rustige zondagmiddag op een terras
Het was een estafetteloop
waarbij we het stokje steeds te laat kregen
aangereikt en het maar niet konden doorgeven
omdat de renner voor ons
te vroeg had ingezet
Buiten adem en met slechte wissels
bereikten we de eindstreep
We hadden de schuld gezocht
voor al het leed
bij anderen, onszelf en bij elkaar
Maar er stond geen naam bij
toen wij het grote Lot
vroegen om uitleg
Karmische bochten en dharmische dwalingen
slingerden zich als Ida en Pingala
rond een onzichtbare hoofdstroom
waarlangs het leven
zich trachtte te verheffen
En of we wilden of niet
we zagen de zin van het zinloze
en we voelden de kracht van de nederlaag
die voerde naar dieptes
waar een minuscuul leven
op zichzelf kon bestaan
zonder enig besef van de roerige oppervlakten
of de geweldige zeeschepen
die ze bevaren
Voor ons voltrok zich iedere dag
als hetzelfde ritueel
We werden te laat afgezet
en we moesten te ver vooruit
De overdracht mislukte
en we waren verloren
We zonken dieper dan voorheen
We zochten naar oorzaken en redenen
in een woud vol betekenissen
maar alleen onze adem
werd steeds beter hoorbaar
en onze hartenklop
sloeg steviger de maat van ons bestaan
We werkten voor een onzichtbare meester
en onze beloning was een pauze
in de zware arbeid
Maar nooit te lang want
de duivel zou geen kans krijgen
zich op ons kussen neer te leggen
Verleiding werd al gesmoord
voordat ze aan ons verscheen
Wij konden het kwaad niet overstijgen
want wij droegen het in ons
In onze maag die een zweer kreeg
van de niet te verteren dingen
Toen de draak zich verhief
om zijn gal te spuwen over de wereld
bleek zijn groene slijm een geneesmiddel
en zijn woede gaf bevrijding
uit de valse dromen
die moesten wijken
voor diepere gevoelens
die zowel van jou als van mij waren